Boktips

I boktipsdatabasen som produceras av BTJ Förlag finns det för närvarande ca 5.400, främst skönlitterära, barn- och ungdomstitlar. Registret kommer att byggas ut i snabb takt.

Boktipsen har sitt ursprung i BTJ Förlags utgivning av böcker och foldrar med boktips, alla skrivna av bibliotekarier, lärare och andra litteraturförmedlare med beprövad erfarenhet av arbetet med att skapa läslust och läsglädje hos barn och ungdomar.

De boktips du finner här är därmed inte främst tips på nyutgivna titlar utan främst titlar som funnits med ett tag och som våra författare av erfarenhet vet fungerar för en viss ålder eller för ett visst ämne.

De författare som medverkar är författarna till de böcker som boktipsen är hämtade från;

Birgitta Ahlén
Karin Blomquist
Maria Bylund
Mia Dimblad
Karin Fagerberg
Brita Graumann
Inger Hasselbaum
Christer Holmqvist
Birgitta Lindberg
Britt Långbergs
Martin Lövstrand
Karl-Johan Molin
Suzanne Mortensen
Mats Nordström
Margareta Nyström
Sarah Olsson
Per Perstrand
Lennart Sandgren
Elisabeth Simonsen
Christina Svensson
Margareta Swanelid
Kajsa Wictorin
Marita Wästerfors

Om Boktips


Boktipsdatabasen produceras av:

BTJ Förlag
Traktorvägen 11
221 82 LUND
tel. 046-18 00 00 (vx)
btjforlag@btj.se
http://www.btj.se/forlag/

BTJ Förlag