Vanliga frågor

Allmänt

Hur länge har Alex funnits? »
Fungerar Alex med alla webbläsare? »

Inloggning

Hur loggar man in på Alex ? »
Kan jag se vilken IP-adress jag surfar från? »

Alex Författarlexikon

Varför Alex när så mycket material finns fritt på nätet? »
Sker det någon tillväxt i databasen? »
Hur ofta uppdateras författardatabasen? »
Har Alex Författarlexikon någon tryckt motsvarighet? »
Kan man se vilka bibliotek och skolor som abonnerar på Alex Författarlexikon? »

Urval

Vilka kriterier är det som styr urvalet av författare? »
Finns alla skönlitterära författare med? »
Vem bestämmer vilka författare som får komma med? »

Artiklar

Vem har skrivit presentationerna? »

Titlar

Är titelförteckningen komplett? »
Kan man få reda på vad en bok handlar om? »
Kan man få reda på originaltitlar i Alex? »

Sökning

Hur söker man i Alex? »
Går det att trunkera ord i sökformuläret? »

Koppling till Boktips

Hur fungerar kopplingarna mellan Författarlexikon och Boktips? »

Boktips

Sker det någon tillväxt i databasen? »
Har boktipsen någon tryckt motsvarighet? »
Kan man se vilka skolor och bibliotek som abonnerar på boktips-delen? »

Inloggning - Boktips

Hur loggar jag in för att se hela databasen med Boktips? »
Finns det ingen fritext-sökning? »

Urval - Boktips

Vilka kriterier styr urvalet av titlar för boktipsdatabasen? »
Finns inga nyutgivna böcker med? »

Boktipskommentarer

Får man kopiera boktipskommentarerna? »
Vem har skrivit boktipskommentaren? »
Vad står årtalet för vid boktipskommentaren? »
Varför står det en siffra efter Tema/Ämne till vänster som inte alltid motsvarar det antal rader man får upp i träfflistan om man klickar på det temat/ämnet? »

Omslagsbilder

Får man använda omslagsbilderna? »

Koppling till Författarlexikon

Hur fungerar kopplingarna mellan Författarlexikon och Boktips? »