Har du ett eget konto eller vill skapa ett? Växla till Mitt Alex
Meny

Omslagsbilder

Får man använda omslagsbilderna?

Alla bilder får användas för privat bruk. Bilder på bokens HELA omslagsframsida brukar också få användas fritt så länge titel, författarnamn och förlag tydligt framgår.