Meny

Mitt Alex - Användarvillkor

Användarvillkor för litteraturtjänsten Mitt Alex

Forflex AB, org. nr. 556556-1635, producerar en digital webbdistribuerad tjänst kallad Alex Författarlexikon med sidoprodukten Alex Deckarlexikon. Tjänsten kan abonneras av bibliotek, skolor, och andra offentliga institutioner liksom av mediaföretag etc. Det finns också möjlighet för privatpersoner att abonnera på en personlig version av tjänsten som benämns Mitt Alex . Mitt Alex innehåller förutom Alex Författarlexikon och Alex Deckarlexikon en möjlighet att skapa egna anpassade litteraturlistor, markera och betygsätta författare och titlar samt göra egna noteringar. Det personliga materialet behandlas och sparas av Forflex AB och kan nås av användaren via Internet från dator, surfplatta eller mobiltelefon. Dessa villkor reglerar privatpersoners (nedan kallad Användaren) abonnemang på Mitt Alex (nedan kallat Tjänsten). Tillgång Genom att skapa ett konto för att använda Tjänsten och genom att markera en kryssruta, godkänner och accepterar Användaren dessa villkor och samtycker då också till att Forflex behandlar personuppgifter i enlighet med dessa användarvillkor och vår Integritetspolicy. För att nyttja Tjänsten krävs att Användaren lämnar vissa nödvändiga personuppgifter för att identifiera sig, såsom namn och e-postadress etc, samt att användarvillkoren och integritetspolicyn godkänns och accepteras. Om villkoren inte följs har Forflex rätt avsluta eller stoppa tillgången till Tjänsten utan föregående varning. Abonnemangsavgift och betalning Priset för olika abonnemangsalternativ anges på hemsidan och visas vid abonnemangsregistrering. Tjänsten kan bara abonneras genom kortbetalning via webbsidan. Kortbetalningen hanteras av tredje part och Användaren måste för att få tillgång till Tjänsten acceptera betalningsföretagets villkor. Abonnemanget betalas månadsvis i förskott till dess att Användaren avslutar abonnemanget. Om automatisk förlängning inte kan ske, t.ex. att Användarens kontokortsuppgifter blivit föråldrade eller angivet konto av andra orsaker inte kunnat debiteras så begränsas Användarens tillgång till kontot till dess betalning kan ske och abonnemanget återupptas. Om ett avbrutet abonnemang återaktiveras inom 12 månader påverkas inte eventuella noteringar m.m. som Användaren själv sparat på Tjänsten. Forflex har rätt att ändra priset för kommande abonnemangsperioder. Detta skall då meddelas senast 30 dagar innan ikraftträdandet. Prisändring liksom väsentliga förändringar i avtalsvillkoren kommuniceras, antingen via e-post till den e-postadress som kunden angett i sin profilinställning eller på webbsidan www.alex.se. Användaren kan när som helst avsluta abonnemanget via webbsidan. Uppsagt abonnemang upphör när den pågående betalningsperioden är till ända. Användaren har inte rätt att erhålla återbetalning för hela eller delar av pågående betalningsperiod. Immateriella rättigheter Allt innehåll på webbplatsen tillhör om inte annat anges Forflex AB och skyddas av upphovsrätten. Texter, bilder och annat material som tillhandahålls genom Tjänsten får bara nyttjas för privat bruk. Det är således inte tillåtet att använda ett privatabonnemang på Tjänsten av allmänna bibliotek, av skolpersonal i undervisningssammanhang eller i kommersiell verksamhet. Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd distribuera material såsom utskrifter etc. från Tjänsten till motsvarande eller andra verksamheter. Personliga kommentarer och sammanställningar som användaren kan göra inom sitt användarkonto kan inte ses av andra användare på webbplatsen. Visst eget material får användaren dock via särskilda länkar på webbplatsen dela på sociala medier som Facebook och Twitter. Användarens egna noteringar i Tjänsten tillhör Användaren och får inte nyttjas av Forflex AB utan Användarens tillåtelse. Användaren har när som helst möjlighet att själv radera sådana egna noteringar. Om ett avbrutet abonnemang inte återupptas inom 12 månader raderas Användarens inloggnings- och personuppgifter. Ansvar Användaren ansvarar för att de personliga uppgifter som lämnas är korrekta och hålls uppdaterade på webbplatsen. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte spridas. Forflex AB ansvarar för att Tjänsten hålls tillgänglig för inloggning 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan om inte annat meddelas. Forflex AB har dock rätt att utan särskilt meddelande tillfälligt stoppa tjänsten för nödvändigt underhåll, uppdatering eller åtgärder av teknisk natur. Forflex AB ansvarar inte för och kan inte hållas skadeståndsskyldiga för avbrott i Tjänsten beroende på orsaker som inte kunnat förutses. Forflex AB tar inte ansvar för uppladdat personligt material såsom boklistor, kommentarer eller andra noteringar kopplat till ett användarkonto inte heller för förlust av sådant material på grund av tekniska eller andra orsaker som inte kunnat förutses. Dessa avtalsvillkor är senast uppdaterade 2018-10-31 Forflex AB