Meny

Alex Direkt

Vad är Alex Direkt?

Bibliotek som använder ett modernt bibliotekssystem, t.ex. Axiell Arena eller CS Library, kan integrera Alex med den egna webbkatalogen och visa information från Alex i omedelbar anslutning till bokinformationen. Läs mer om Alex Direkt

Hur kan vi skaffa Alex Direkt?

Alex Direkt ingår utan extra kostnad för alla bibliotek som har Stort kommunabonnemang på Alex Författarlexikon. Kontakta adm@alex.se för mer information.

Hur fungerar Alex Direkt?

Alex Direkt är en integration via API mellan bibliotekens webbkataloger och Alex Författarlexikon. Via ett s.k. API hämtas automatiskt information från Alexdatabasen när en användare tittar på en titel i bibliotekets katalog. Se mer information i beskrivning av Alex API.

Fungerar Alex Direkt med alla bibliotekssystem?

Det bör fungera för alla system som kan hantera API:er från tredje part. Systemleverantören kan oftast hjälpa till med implementeringen.

Det händer att ibland att Alex Direkt visar information om fel författare. Vad beror det på?

Om flera författare har lika eller snarlika namn kan ibland sammanblandning uppstå. I första hand kräver vi att både författarnamn och titel skall överensstämma för att författarinformation från Alex skall visas i bibliotekskatalogen. Om det kravet uppfylls visas alltid rätt författare.

Om första matchningen inte ger träff görs ett andra försök med att enbart söka träff på författarnamnet. Ett orsak till detta är att alla bibliotek i dagsläget inte visar för Alex vilken titel som användaren har klickat på i bibliotekskatalogen och krav på titelmatchning skulle göra att ingen information visas. Ett annat problem är att det för vissa böcker kan finnas alternativa eller ofullständiga titlar i katalogerna.

När det finns flera författare med samma namn och matchning endast sker på namn finns det en risk för att fel information visas. När vi får kännedom om sådana felvisningar kan vi kräva att även titel måste matcha för dessa författarnamn.