Meny

Titlar

Är titelförteckningen komplett?

Även om vår strävan är att göra titellistan så komplett som möjligt, handlar det ofta bara om ett urval – det gäller framför allt för författare som skriver på andra språk än svenska. Vidare har en författares verk som inte utkommit i bokform ej tagits med (ibland med undantag för dramatik). Inte heller bidrag i antologier och liknande. Dessutom har vi ofta utelämnat publikationer som enbart består av ett fåtal sidor. Alex är ett skönlitterärt författarlexikon och därför har vi koncentrerat oss på en författares skönlitterära produktion.


Kan man få reda på originaltitlar i Alex?

Ja, med några få undantag. Till skillnad från i vanliga bibliotekskataloger redovisas både originaltitlar och originalens utgivningsår.


Kan man få reda på vad en bok handlar om?

Ja, om symbolen för "Läs mer" (boksymbol) finns i titellistan kan man läsa bokförlagens egna presentationer av sina titlar (i undantagsfall finns emellertid bara ett bokomslag). Observera att det handlar om förlagens beskrivningar och inte några värdeomdömen eller recensioner från Alex Författarlexikon.