Meny
Logga in

Alfons, Sven

Född:
5 september 1918
Död:
16 september 1996
Foto: Michael Normann

Svensk poet, född i Lund. Fadern var biblioteksvaktmästare. Sven Alfons bedrev akademiska studier med fil.kand. och fil.lic. 1945. Han blev filosofie hedersdoktor i Lund 1980. Han var också verksam som bildkonstnär (målare), konsthistoriker och konstkritiker (bl.a. i Konstrevy). Han var gift med Harriet Alfons och bosatt i Ystad och Djursholm.

I såväl bildkonst som ordkonst var Sven Alfons en romantiker inspirerad av surrealismen. Litterärt tillhörde han de s.k. fyrtiotalisterna, tillsammans med författare som Werner Aspenström och Stig Dagerman. Fyrtiotalismen var en icke enhetlig litterär strömning bland unga författare som debuterade i både dikt och prosa under 1940-talet. Dessa författare och diktare präglades av en modernistisk anda och förebilderna var bl.a. Franz Kafka och T.S. Eliot. Samtidigt följde Alfons inte fyrtiotalismens riktlinjer till fullo, i sin stil framstod han som en bakåtsträvare då han bland annat värdesatte rimmad dikt. Alfons debuterade 1942 med diktsamlingen "Ensamhetens himmelshuva", som året därpå följdes av "Sommaren och döden". De två första diktsamlingarna bär tydliga spår av Birger Sjöbergs bildspråk.

Sven Alfons litterära utveckling gick från romantiskt inspirerade känslouttryck till en traditionsmedveten och analytisk poesi, främst inspirerad av T.S. Eliot. Genombrottet kom med "Backspegel mot gryningen" (1949), som präglas av fyrtiotalets experimentella intellektualism. För den diktsamlingen hyllades han av poeter och kritiker som Karl Vennberg, Artur Lundkvist och Bengt Holmqvist. Alfons var känd för sin nostalgiska ton. Vanligt förekommande i hans dikter var en önskan att återvända till en ideal tillvaro; barndomens sommarvillor och badstränder. Han utmålade sig själv som den siste medlemmen av en utdöende romantisk mentalitet, han ville resa tillbaka till ett förlorat paradis - med tiden allt mer avlägset. När framtiden behandlades i Alfons diktning var den mörk och orolig.

Efter ett långt uppehåll återkom han med "Ängelens bild" (1961), som av många betraktats som en höjdpunkt i efterkrigstidens lyriska modernism. Stilen har här blivit stramare och det ibland snirklade och nästan överdrivet förkonstlade från de tidigare samlingarna är borta. Med "Ängelens bild" markerade Sven Alfons ett avslut. Efter denna diktsamlings utgivning deltog han inte längre i uppläsningar eller kulturdebatter, och han slutade skriva dikter och artiklar. Alfons tystnade, åtminstone som allmänheten såg det. Skälen till hans försvinnande har diskuterats, men en bidragande faktor var antagligen den oro han kände inför att skriva, men framför allt oron inför att publiceras. Även en särskilt negativ recension från 1962 tycks ha varit central i hans beslut att inte fortsätta med skrivandet.

Journalisten och författaren Björn Håkanson har senare svarat för urvalet i "Om vistelsen i trädens kronor" (1990), en samlingsvolym som bär undertiteln "dikter och målningar". Postumt utgavs samlingen "Winckelmanns död" år 2000. Den innehöll tidigare opublicerade dikter som hade efterlämnats till Björn Håkanson. Han sammanställde dessa senare dikter som kom som en överraskning då det rått osäkerhet kring Alfons fortsatta skrivande efter "Ängelens bild". Efter 1961 hade han i första hand varit konstnär och målat tavlor. Med "Winckelmanns död" bevisades det att Alfons återupptagit sitt skrivande - eller så hade han aldrig slutat. Dikterna i "Winckelmanns död" uppfattas som mindre ansträngda och mer inbjudande. Titelns Winckelmann var den tyska arkeologen Johann Joachim Winckelmann som levde under 1700-talet. Winckelmann var en kännare av det antika och är till stor del ansvarig för hur vi idag uppfattar den grekiska antiken och dess konst - som ett mänskligt idealförhållande, ett paradis. En stor del av Alfons diktsamling ägnas åt att presentera olika kapitel i Winckelmanns liv ur den senares perspektiv. "Winckelmanns död" röjer att det fanns en identifikation mellan diktaren och arkeologen.

Det här är en förkortad version av artikeln om Sven Alfons. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang