Meny
Inloggning / /

Berg, Bengt (f. 1885)

Land/region:
Sverige
Född:
9 januari 1885
Död:
30 juli 1967
Genrer:
Prosa, Barn & Ungdom
Svensk zoolog, författare och fotograf född i Kalmar. Trots oavslutad skolgång med underkända betyg i svenska och naturkunskap blev Bengt Berg en av Sveriges mest kända zoologer. Hans böcker om framför allt svenska fåglar utkom i stora upplagor mellan 1912 och 1968. Bergs skönlitterära produktion, fyra romaner och en ungdomsbok mellan 1910 och 1928, har till stor del fallit i glömska. Genom kontakter med Zoologiska museet i Bonn fick Berg som ung uppdrag att samla in och konservera naturalier från Norrland. Han gjorde senare en rad resor i Sverige och till främmande länder som han dokumenterade i foto- och reportageböcker. Berg sympatiserade med tidens rasbiologiska idéer, han värnade om den oförstörda naturen och han ansåg den germanska människan överlägsen lägre stående raser. Med detta var han en populär föredragshållare, inte minst i Tyskland där han utnämndes till hedersdoktor vid universitetet i Bonn 1934. Bland bestående insatser kan nämnas att Berg ägnat mycket tid till att skydda utrotningshotade däggdjur och fåglar och han anses haft stor betydelse för att kungsörn och havsörn fridlystes i Sverige 1924. Han genomförde också det kontroversiella projektet att införa kanadagåsen i landet. Bengt Berg avled på sitt gods Eriksberg i Blekinge 1967.

Det här är en förkortad version av artikeln om Bengt (f. 1885) Berg. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att använda ditt bibliotekskort, logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang