Meny

Bunin, Ivan

Född:
22 oktober 1870
Död:
8 november 1953

Den ryske prosaisten och poeten Ivan Bunin föddes i Voronezj. Han kom från en gammal förnäm adelssläkt på vars gods livegna arbetat, men hans uppväxt präglades av familjens fortgående utarmning, bland annat tack vare faderns resurskrävande spel och drickande. Sedan han 1886 relegerats från gymnasiet undervisades han i hemmet av sin bror, som avtjänat ett fängelsestraff för revolutionära aktiviteter. Ivan Bunin skrev också ivrigt, och skickade dikter till olika tidskrifter. De följande åren arbetade han bland annat som journalist, bibliotekarie och statstjänsteman i Charkov och Poltava. Han var en tid hängiven Tolstojan, insåg efter ett möte 1894 att han inte omfattade dennes allmänna idéer, men fortsatte att beundra hans författarskap. Tjechov lärde han känna 1896 och Gorkij 1899; han umgicks åren före Första världskriget med den senare på Capri, men bröt 1917 med honom på grund av hans stöd för revolutionen. Bunin var visserligen kritisk mot de politiker som styrde under kriget, men blev därför inte vänligare stämd mot bolsjevikerna, som han hatade och föraktade. Detta, liksom hans många resor och hans ytterst komplicerade relationer med kvinnor, fick stor betydelse för författarskapet. 1920 emigrerade Bunin till Frankrike, där han bodde omväxlande i Grasse och Paris. Under mellankrigstiden blev han alltmer berömd och en central figur i ryska emigrantkretsar, men han undvek direkt politisk aktivitet. 1941 erbjöds han att invandra till USA, men stannade i Frankrike och gömde i egenskap av antinazist flyktingar i sitt hem. Han dog i Paris.

Det här är en förkortad version av artikeln om Ivan Bunin. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang