Meny

Flygare-Carlén, Emilie

Född:
8 augusti 1807
Död:
5 februari 1892

Emilie Flygare-Carlén föddes i Strömstad. Hon var det fjortonde barnet till handelsmannen och skeppsredaren Rutger Smith och hans hustru Margaretha Stiegler. Sitt namn fick hon från en av moderns älsklingsromaner – från modern kom också intresset för litteratur. Emilies mor var ett handlingskraftigt fruntimmer som tog ett stort och självständigt ansvar under de långa sjöresor hennes man företog. Hon kom genom det att bli en förebild för dottern. Som sista barnet i en rik barnaskara hade Emilie stor frihet att utforska världen i det väldiga köpmanshuset med tillhörande sjöbodar, handelsbod och myller av folk. Förutom en stor familj fanns det tjänstefolk, skutskeppare och sjömän som hon kunde iaktta och lyssna på. Hon fick också följa fadern i hamnen och på fartygen och var redan som tolvåring ute på en första, längre sjöresa med faderns fraktskepp Kulten. Genom Rutger Smith fick hon under uppväxten tillgång till en manlig värld och deltog både i det praktiska arbetet på fartygen samt med själva rederiverksamheten, vilket var ovanligt bland flickor i hennes ställning, som ofta levde ett instängt och kringskuret liv. Under åtskilliga sjöresor längs den bohuslänska kusten lärde hon känna den fattiga fiskarbefolkningens villkor. Hennes skolgång blev dock inte lika omfattande som brödernas. Tjugo år gammal gifte hon sig med provinsialläkaren Axel Flygare och flyttade med honom till Småland. Äktenskapet varade i fem och ett halvt år innan mannen dog i tuberkulos. Under denna tid födde Emilie Flygare fyra barn varav bara två överlevde. Som änka återvände hon till hemtrakten där familjens ekonomiska förhållanden försämrats. Ett nytt passionerat kärleksförhållande slutade med att mannen strax innan de skulle gifta sig antingen dog eller helt enkelt försvann – oklart vilket. Gravid utanför äktenskapet, en social katastrof på den tiden, födde hon i hemlighet flickan Rosa, som hon kände sig tvungen att lämna bort. Kort därefter dog hennes andra dotter. Det var i efterdyningarna av alla dessa svårigheter hon bestämde sig för att återuppta vanan från barndomen "att på papperet uppsätta de historier, som målade sig i min inre värld". Samtidigt var det förstås ett sätt för en ensamstående kvinna att försörja sig. För att lättare ta sig in på bokmarknaden flyttade Emilie Flygare till Stockholm. Det tog inte lång tid för henne att ansluta sig till en krets av unga litteraturintresserade, det s.k. Aganippiska brunnssällskapet. Dess mest kända medlemmar var Carl Jonas Love Almqvist och August Blanche. Så småningom, gifte hon sig med en av medlemmarna - den radikale publicisten Johan Gabriel Carlén.

Det här är en förkortad version av artikeln om Emilie Flygare-Carlén. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang