Meny

Hammarskjöld, Dag

Land/region:
Sverige, Zambia
Född:
29 juli 1905
Död:
18 september 1961
Poträttbild av Dag Hammarskjöld Foto: FN
Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping. Fadern Hjalmar var politiker, ämbetsman och under första världskriget konservativ statsminister (av somliga motståndare kallad "Hungerskjöld"). Dag Hammarskjöld blev 1925 fil.kand. vid Uppsala universitet i franska, filosofi och nationalekonomi – som han också studerade i Cambridge, för att 1928 avlägga en fil.lic-examen. Detta kompletterades med en jur.kand. 1930, och 1933 blev Hammarskjöld docent i nationalekonomi. Han tillhörde tillsammans med de framtida Nobelpristagarna Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin den s.k. Stockholmsskolan, vars keynesianska politik fick stor betydelse.

Det här är en förkortad version av artikeln om Dag Hammarskjöld. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att använda ditt bibliotekskort, logga in eller starta abonnemang.

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang