Meny
Logga in

Holan, Vladimír

Född:
16 september 1905
Död:
31 mars 1980

Den tjeckiske poeten Vladimír Holan föddes i Prag men växte upp på landsbygden. Från 1919 var han bosatt i Prag och arbetade en tid på Institutet för pensioner. Han var redaktör för konstmagasinet Zvit och sysslade också med avantgardeteater. Sin första diktsamling publicerade han 1919, författare på heltid blev han 1933.

Vladimír Holan räknas som den störste av 1900-talets tjeckiska poeter och hans produktion är mycket omfattande. Trots det dröjde det ända till slutet på 60-talet innan hans poesi började översättas till andra språk, först till italienska och franska, vidare till engelska 1972 i form av en volym med samlade dikter. En förklaring är att hans poesi har uppfattats som svårtillgänglig och därtill extremt svår att översätta.
Vladimír Holan debuterade efter det första världskriget och landets självständighet 1918, i en period som karaktäriserades av ett intensivt litterärt skapande. Framförallt kom många poeter att skriva utifrån proletära och socialistiska värderingar, men utmanades av de s.k. rena poeterna som var starkt influerade av riktningar som dadaism och futurism, där fantasi, inlevelseförmåga och den fria associationen hyllades. Holan bekände sig till den senare riktningen och kom snart att betraktas som den "renaste" av dessa poeter. Under mellankrigstiden publicerade han sex diktsamlingar som alla ansågs mycket svårtillgängliga, där han utforskar de irrationella impulserna i vårt undermedvetna. Men under inflytande av 30-talets politiska händelser och det uppflammande fascistiska hotet, började han skriva poesi mer koncentrerad på det samtida skeendet. Diktsamlingen "Sen" (1939, Drömmen) är en apokalyptisk vision av den europeiska katastrofen och en protest mot Tysklands ockupation och övergrepp mot den tjeckiska befolkningen. Under 40-talet kommer också ett antal diktsamlingar som innehåller mindre av allegorier och formexperiment, där den ryska röda armén och dess ledare Josef Stalin öppet och utan reservationer hyllas. Trots detta blev han anklagad för formalism (rysk litteraturteoretisk riktning som undertrycktes under Stalinepoken) och blev belagd med publiceringsförbud till 1963.

Vladimír Holans centrala verk är "Natt med Hamlet" (1963), skriven 1949-55 under publiceringsförbudet. Denna långa och dunkla dikt kan ses som en syntes av hela den omfattande litterära produktionen, där diktaren åter rör sig i en visionär drömvärld. Dikten uttrycker Holans önskan till en generell filosofisk förklaring av världen, samtidigt som han tvivlar på att en enda utgångspunkt kan förklara allt. Essäsamlingen "Torso" (1933) och "Lemuria" (1940), som är en slags litterär dagbok, är också grundläggande arbeten för att förstå Vladimír Holans diktning.

Det här är en förkortad version av artikeln om Vladimír Holan. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang