Meny
Inloggning / /

Lidforss, Bengt

Land/region:
Sverige
Född:
15 september 1868
Död:
23 september 1913
Genrer:
Prosa
Bengt Lidforss anses i kraft av sitt omfattande skriftställarskap och sin säkra stilkänsla vara en av svensk lärdomshistorias främsta publicister och kulturskribenter. Han framhålls också som något av en pionjär för vårt lands essäistik, och som essäist ägnade han sig inte enbart åt sitt civila yrkes anknytning till naturvetenskapen, utan i lika hög grad åt litterära och samhälleliga ämnen. Som naturvetare och litterär intellektuell blev han således vägröjare för många andra som senare försökt kombinera rollerna. Familjens ursprung finns i Lidens socken i Medelpad varifrån den lidforsska släktens stamfader, Abraham Lidforss (1733-1797), kom. Fadern, dalmasen Edvard Lidforss, född 1833 i Mora, död 1910 i Stockholm, verkade som professor i såväl nyeuropeisk lingvistik som romanska språk vid Lunds universitet, och gjorde sig också känd som översättare av Cervantes "Don Quijote" och Dantes "Divina Commedia". Modern, Anne Marie Swartling, född 1840 i Norrköping, beundrade Swedenborg och hade även hon litterära intressen och ska enligt biografier över Bengt Lidforss ha betytt mycket för sonens kulturella och litterära intressen. En av Lidforss systrar, Karin Jensen, var också hon översättare och dessutom gift med en författare, Alfred Jensen. Bengt Lidforss bror Erik Lidforss var jurist men tillika verksam som framgångsrik violinist.

Det här är en förkortad version av artikeln om Bengt Lidforss. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att använda ditt bibliotekskort, logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang