Meny

Pound, Ezra

Född:
30 oktober 1885
Död:
1 november 1972

Den amerikanske författaren och poeten Ezra Pound föddes som enda barnet till Homer Loomis Pound och Isabel Weston i den lilla staden Hailey i Idaho. Fadern arbetade som registrator vid General Land Office, en federal myndighet med uppgift att förvalta offentligt ägd mark. Efter att under åren 1897-1900 ha studerat vid Cheltenham Military Academy, där inte minst vikten av att lyda auktoriteter poängterades, började Ezra Pound som 15-åring vid University of Pennsylvania (Penn). Han läste romanska och klassiska språk och tog en Master of Arts 1906. Han registrerade sig också för att skriva en doktorsavhandling, om gycklarna i Lope de Vegas pjäser, men det stipendium han fick använde han för att resa till Europa. (Den första Europaresan hade han gjort som 13-åring 1898 med sin mor och en moster). Efter att ha återvänt till USA återupptog han studierna vid Penn, men ombads snart att sluta. Därefter prövade han en kort tid arbete som språklärare i Indiana, vantrivdes och ombads även där att sluta, av disciplinära skäl. Redan 1908 reste han till Europa igen, bodde en tid i Venedig, men fram till 1920 huvudsakligen i London.

Det här är en förkortad version av artikeln om Ezra Pound. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att logga in eller starta abonnemang.

Visa hela artikeln

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang

Denna funktion kräver ett abonnemang