Meny

Bättre referenser

Vi har då och då fått synpunkter på att våra litteraturreferenser har varit svårlästa och osorterade. Nu har vi tagit tag i problemet. Användarna märker flera förbättringar.

Referenslistorna (Läs mer om) under varje författare är mer lättlästa och går att sortera på upphovsman, tillkomstår och källa (tidskrift, tidning, antologi etc.).

Vi har infört en ny referenskategori, Romantiserade biografier, där vi tänkt placera biografier med mer eller mindre stort inslag av fiktion. Ofta återfinns dessa böcker på bibliotekens Hc-hyllor.

Det går nu att söka efter referenser under rubriken "Utökad sökning". Man kan söka och sortera på bl.a. upphovsman, källa, tillkomstår och referenskategori.