Meny
Inloggning / /

Alex Författarlexikon

Abonnemang för privatpersoner se:  Mitt Alex

 

Nedanstående abonnemang och priser gäller för avtal som tecknas före årsskiftet. Från 2022 sker en del förändringar av innehåll och priser.

Till abonnemang 2022.

 

Abonnemang 2021 - Institutioner & företag

Enstaka biblioteksabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en biblioteksenhet. Flera enheter/biblioteksfilialer, kräver ett abonnemang per enhet. Enheter som använder egen unik ip-adress kan få direktinloggning med ip-nummerkontroll. Alla bibliotekets datorer samt wifi-nät ansluts då automatiskt. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.

Enstaka skolabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en skolenhet. Flera fysiska skolenheter, kräver ett abonnemang per enhet. Inloggning kan ske med IP-nummerverifikation eller med automatisk länkning från skolans egen lösenordsskyddade webbplats eller lärplattform. Inloggning via lärplattform innebär också att elever och personal kan använda Alex hemifrån. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.

Kommunabonnemang

Kommuner som önskar ansluta samtliga skol- och biblioteksenheter kan teckna Stort kommunabonnemang. I abonnemanget ingår Alex Direkt, Remote Access, OPAC-koppling och Alex Deckarlexikon (se mer nedan). Priset baseras på kommunens invånarantal och berättigar till inloggning från samtliga kommunala institutioner.

Det går också att teckna kommunabonnemang för alla skolor eller alla folkbibliotek (Litet kommunabonnemang), men då utan de tilläggstjänster som ingår i Stort kommunabonnemang.

Regionabonnemang

Många kommuner som samarbetar kring gemensamma webbsidor eller gemensamma databasinköp har gått samman i regionabonnemang. Innehållet i regionabonnemanget är detsamma som i Stort kommunabonnemang. Om flera kommunbibliotek har gemensamma webbsidor eller bibliotekskortserier kan det krävas ett gemensamt abonnemang för att kommunabonnemangens tjänster skall kunna utnyttjas. Begär gärna offert.

                                ---------------

I Stort kommunabonnemang ingår:

Automatisk inloggning

Alltid automatisk inloggning från kommunens samtliga ip-adresser.

Remote Access

Alla som har ett bibliotekskort kan ansluta hemifrån. Via en länk på bibliotekets webbsida eller direkt från alex.se går det att logga in med lånekortsnummer. Eftersom Alex webbsidor också är mobilanpassade fungerar Remote Access lika bra från mobil eller surfplatta som från hemdatorn.
Läs mer om Remote Access

OPAC-koppling

I Stort kommunabonnemang ingår också en direktlänk från Alex Författarlexikon till kommunbibliotekets webbkatalog. Med en knapptryckning kan man se vad det egna biblioteket har av den aktuella författarens böcker.

Alex Direkt

Bibliotek som använder ett modernt bibliotekssystem, t.ex. Axiell Arena eller CS Library, kan integrera Alex med den egna webbkatalogen och visa information från Alex i omedelbar anslutning till bokinformationen.
Läs mer om Alex Direkt

Alex Deckarlexikon

Alex Deckarlexikon är en egen modul i Alex Författarlexikon och ingår i priset för Stort kommunabonnemang.

Bibliotek, skolor och övriga kunder med annat abonnemang kan köpa till Alex Deckarlexikon mot ett 10-procentigt påslag på sitt abonnemangspris. För en gymnasieskola motsvarar det 399 kr/år och för ett folkbibliotek i en mellanstor kommun med 40.000 invånare 430 kr/år.
För abonnemang eller mer information kontakta adm@alex.se

 

Prisuppgifter och beställning av Författarlexikon

Efter val av abonnemangsform visas omfattning och pris för respektive abonnemang.

1. Abonnemangsform

2. Omfattning

Kommunabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

*) Minimipris 4.900 kr/år
**) Minimipris 5.940 kr/år
***) För tillkommande biblioteksfilialer eller stadsdelsbibliotek 3900 kr per enhet oavsett kommunstorlek.
Om ingen uppsägning sker förlängs abonnemanget med 12 månader.
Uppsägning skall göras senast:
Enstaka abonnemang - 1 månad före abonnemangsperiodens utgång
Kommunabonnemang - 2 månader före abonnemangsperiodens utgång
Regionabonnemang - 3 månader före abonnemangsperiodens utgång

Högskoleabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Levereras till

Levereras till