Meny

Alex Författarlexikon

Abonnemang för privatpersoner se:  Mitt Alex

 

Abonnemang 2024 - Institutioner & företag

Enstaka biblioteksabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en biblioteksenhet. Flera enheter/biblioteksfilialer, kräver ett abonnemang per enhet. Enheter som använder egen unik ip-adress kan få direktinloggning med ip-nummerkontroll. Alla bibliotekets datorer samt wifi-nät ansluts då automatiskt. Priset för enstaka biblioteksabonnemang består av en fast del samt ett tillägg för huvudbiblioteket baserat på kommunens invånarantal. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.
 

Enstaka skolabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en skolenhet. Flera fysiska skolenheter, kräver ett abonnemang per enhet. Inloggning kan ske med IP-nummerverifikation eller med automatisk länkning från skolans egen lösenordsskyddade webbplats eller lärplattform. Inloggning via lärplattform innebär också att elever och personal kan använda Alex hemifrån. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.
 

Kommunabonnemang

Kommuner som önskar ansluta samtliga skol- och bibliotekseheter kan teckna Stort kommunabonnemang. I abonnemanget ingår tilläggstjänsterna Alex Direkt, Remote Access, OPAC-koppling och Alex Deckarlexikon (se mer nedan). Priset baseras på kommunens invånarantal och berättigar till inloggning från samtliga kommunala institutioner.

Det går också att teckna kommunabonnemang för alla skolor eller alla folkbibliotek (Litet kommunabonnemang), men då utan de tilläggstjänster som ingår i Stort kommunabonnemang.

Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.
 

Regionabonnemang

Många kommuner som samarbetar kring gemensamma webbsidor eller gemensamma databasinköp har gått samman i regionabonnemang. Innehållet i regionabonnemanget är detsamma som i Stort kommunabonnemang. Om flera kommunbibliotek har gemensamma webbsidor eller bibliotekskortserier kan det krävas ett gemensamt abonnemang för att kommunabonnemangens tjänster skall kunna utnyttjas fullt ut. Begär gärna offert.

---------------

I Stort kommunabonnemang ingår:

Automatisk inloggning

Alltid automatisk inloggning från kommunens samtliga ip-adresser.
 

Remote Access

Alla som har ett bibliotekskort kan ansluta hemifrån. Via en länk på bibliotekets webbsida eller direkt från alex.se går det att logga in med lånekortsnummer. Eftersom Alex webbsidor också är mobilanpassade fungerar Remote Access lika bra från mobil eller surfplatta som från hemdatorn.

 

OPAC-koppling

I Stort kommunabonnemang ingår en direktlänk från Alex Författarlexikon till kommunbibliotekets webbkatalog. Med en knapptryckning kan man se vad det egna biblioteket har av den aktuella författarens böcker.
 

Alex Direkt

Alex Författarlexikon kan integreras med den egna webbkatalogen och visa information från Alex i omedelbar anslutning till bokinformationen.
Läs mer om Alex Direkt


Alex Deckarlexikon

Alex Deckarlexikon är en egen modul i Alex Författarlexikon. Från 2022 ingår den i alla abonnemang.
Läs mer om Alex Deckarlexikon

---------------

Prisuppgifter för Författarlexikon

Nedan ser du de olika abonnemangen och dess priser.

För beställning eller för frågor om abonnemang kontakta oss på adm@alex.se

 

Kommuner (inkl. folkbibliotek och kommunala skolor)

Kommunabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Universitet och högskolor

Högskoleabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

*) Minimipris för Stort kommunabonnemang 4.900 kr/år
**) Minimipris för Litet kommunabonnemang 4.900 kr/år
***) Tillägget 0,03 kr/inv. gäller det första abonnemanget i kommuner med fler än 15000 invånare. För tillkommande biblioteksfilialer eller stadsdelsbibliotek 4200 kr per enhet oavsett kommunstorlek.
 

Uppsägningar

Om ingen uppsägning sker förlängs abonnemangen med 12 månader.
Uppsägning skall göras senast:
Enstaka abonnemang - 1 månad före abonnemangsperiodens utgång
Kommunabonnemang - 2 månader före abonnemangsperiodens utgång
Regionabonnemang - 3 månader före abonnemangsperiodens utgång

 

Sidan uppdaterad 2023-03-27