Meny
Inloggning /

Jubilarer - 13 augusti 2020

Idag är det 80 år sedan Ulf Durling föddes.

Ulf Durling är en av Sveriges mest lovordade och framgångsrika författare vad det gäller psykologiska deckare. Han föddes i Stockholm, men flyttade 1948 med familjen till Köping, där fadern fått tjänst som domare. 1959 återvände Durling till Stockholm, och har varit bosatt där sedan dess: främst i Danderyds kommun, men under åren1989–2014 i Sollentuna. Han tog en med.lic.-examen i Stockholm 1966 o...

Läs mer

Idag är det 117 år sedan Carl-Emil Englund föddes.

Svensk författare, född i Grangärde i Kopparbergs län men uppvuxen i Alfta finnskogar i Hälsingland. Carl-Emil Englund studerade vid folkhögskola och prövade i ungdomen en rad olika yrken, t.ex. som skogsarbetare, flottare och butiksbiträde. 1922 flyttade han till Stockholm, där han så småningom blev föreståndare för en konsumbutik i Tangen.
I Stockholm fick han kontakt med de anarkistiska kretsa...

Läs mer

Idag är det 131 år sedan Bertil Malmberg föddes.

Svensk författare, född i Härnösand och uppväxt där under sina första år. Familjeförhållandena var stabila och ekonomin god. Fadern, Teodor Malmberg, var språkforskare och lektor i franska. Han fick senare en tjänst i Stockholm dit familjen flyttade 1903. Bertil Malmberg blev student i Stockholm 1907. Han bedrev därefter oavslutade akademiska studier i Uppsala och Lund. Han gjorde även utrikes stu...

Läs mer

Idag är det 61 år sedan Mikael Niemi föddes.

Svensk författare, född och uppvuxen i Pajala i Tornedalen, nära finska gränsen. Hans mormor var same och hans far finskspråkig tornedaling som lärde sig svenska först i skolan. Som 18-åring flyttade Mikael Niemi till Luleå där han läste elteleteknik på gymnasiet. Efter gymnasiet hade han en mängd olika anställningar vid sidan av skrivandet. Han jobbade på verkstad, som lärarvikarie, elevassistent...

Läs mer

Idag är det 102 år sedan Kai Söderhjelm föddes.

Kai Söderhjelm föddes i Helsingfors. Fadern var den finlandssvenske författaren, översättaren och litteraturkritikern Henning Söderhjelm. 1923 flyttade familjen till Sverige och Göteborg. Kai Söderhjelm tog en fil.kand., studerade vid biblioteksskola och arbetade därefter som bibliotekarie i 23 år, bl.a. som stadsbibliotekarie i Kiruna 1953-65. Han var också verksam som journalist och reklamchef e...

Läs mer

Idag är det 217 år sedan Vladimir Odojevskij föddes.

Rysk författare, född i Moskva. Vladimir Odojevskij härstammade från en gammal adelssläkt och han kunde titulera sig furste. Han studerade bl.a. filosofi i Moskva och arbetade sedan som högt uppsatt tjänsteman inom statsförvaltningen. Han odlade också mångsidiga kulturella intressen och i hans salonger, i Moskva och i S:t Petersburg, umgicks tidens främsta författare, konstnärer och kompositörer i...

Läs mer

Idag är det 49 år sedan Jens Nordqvist föddes.

Jens Nordqvist har arbetat på diverse tidningar och senare som frilansande journalist. Tillsammans med Dan Hansén har han utgivit två fackböcker: "Kommando Holger Meins" (2005) och "En fantastisk idé" (2007).
Även Nordqvists skönlitterära debut är i hög grad verklighetsförankrad, men har formen av en thriller. "Skuggsteg" (2009) handlar om hur Sara, bördig från Iran, vid ett besök i Teheran tillsa...

Läs mer

Idag är det 168 år sedan Christian Krohg föddes.

Den norske konstnären, författaren och journalisten Christian Krohg föddes i Christiania (senare Kristiania, idag Oslo) i en solitt borgerlig familj. Farfadern var bland mycket annat statsråd och en central figur i norsk politisk historia; fadern jurist och ämbetsman. Christian Krohg ville tidigt bli konstnär, men läste först juridik och avlade examen 1874. Sedan studerade han konst i Tyskland, bo...

Läs mer

Idag är det 129 år sedan Hadar Hessel föddes.

Hadar Hessel, född i Gudmundrå i Västernorrland, var under många år en känd personlighet i Stockholms journalistkretsar och hos tidningsläsarna, såväl under eget namn som signaturen Gustafsson med Muntascherna. Han lät publicera några kåserisamlingar, men också fyra volymer med kriminalhistorier – två romaner och två novellsamlingar.
Hessel var yngst av elva syskon, och växte upp under påvra förh...

Läs mer

Idag är det 111 år sedan Charles Williams föddes.

Amerikansk författare, ansedd som ett viktigt och banbrytande namn i den amerikanska noir-litteraturen. Williams hade en udda karriär: trots att flera av hans romaner recenserades med lovord även i större tidningar och tidskrifter, och trots att ett dussin filmades, publicerades fler än två tredjedelar av dem i original som kioskpockets. Det ledde bl.a. till att kritiker i USA började betrakta låg...

Läs mer

Presentationer som är nya eller kraftigt omarbetade de senaste 30 dagarna

Charrière, Henri
1906 - 1973

Fransk författare född i Saint-Étienne-de-Lugdarès, en liten by i departementet Ardèche i sydöstra Frankrike. Föräldrarna, som båda var lärare, flytta... Läs mer

Schreiber, Johanna
1986 -

Johanna Schreiber är född och uppvuxen i en judisk familj i Göteborg. Redan på förskolan började intresset för böcker och läsning. När hon blev äldre... Läs mer

Pratt, Hugo
1927 - 1995

Hugo Pratt föddes i Rimini i Italien, men vid tio års ålder flyttade han tillsammans med sin mor till Etiopien, där fadern, som var soldat i Mus... Läs mer

Hofverberg, Åsa
1971 -

Åsa Hofverberg flyttade många gånger under sin uppväxt. Hon bodde i Uppsala, Sundsvall, Lund, Västerås och Sollentuna. Hennes far var präst, något som... Läs mer