Meny

Jubilarer - 17 december 2018

Idag är det 115 år sedan Erskine Caldwell föddes.

Amerikansk författare, född i Newnan, Coweta County, Georgia. Fadern var en ständigt kringflyttande presbyteriansk präst och redan som barn lärde Erskine Caldwell känna det fattiga folket i sydstaterna. Familjen bodde knappt mer än ett halvår på samma plats, skolgången blev naturligtvis lidande och sin grundläggande utbildning fick han huvudsakligen av modern i hemmet. Senare bedrev han studier vi...

Läs mer

Idag är det 100 år sedan Sven Fagerberg föddes.

Romanförfattaren och essäisten Sven Fagerberg föddes i Nässjö, tog 1937 studenten i Växjö och blev 1943 civilingenjör vid KTH i Stockholm. Samma år anställdes han av Electrolux, där han 1960 blev chef för kylavdelningen. 1966 blev han fri författare och medverkade som debattör bland annat i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 1977 blev Fagerberg hedersdoktor i Linköping.
Som författare hade Sve...

Läs mer

Idag är det 81 år sedan John Kennedy Toole föddes.

Amerikansk romanförfattare, född i New Orleans, Louisiana. Efter studier vid Tulane University i hemstaden fortsatte han till Columbia University i New York. Toole gjorde sin militärtjänstgöring i Puerto Rico och arbetade därefter som lärare. Han tog sitt liv i Biloxi, Mississippi, 31 år gammal.
Den sorgliga historien om John Kennedy Tooles komiska mästerverk "Dumskallarnas sammansvärjning" (1980,...

Läs mer

Idag är det 71 år sedan Helena Sigander föddes.

Svensk författare, förläggare, teaterregissör, journalist m.m., född i Kungsbacka och uppvuxen där samt i Göteborg. Efter att ha tagit studentexamen studerade hon bl.a. till en fil.mag-examen i litteraturhistoria samt juridik, språk och pedagogik i Uppsala, Umeå och Norrköping-Linköping. 1989-91 genomgick hon en regiutbildning på Spegelteatern och Stockholms universitet. Hon har varit bosatt i Sto...

Läs mer

Idag är det 102 år sedan Lauri Viita föddes.

Den finske lyrikern och romanförfattaren Lauri Viita föddes utanför Tammerfors, i ett egnahemsområde bebott av arbetarklass. Fadern var snickare, och efter läroverket började den blivande författaren arbeta som byggnadssnickare, vilket han fortsatte med till 1947. Dock med avbrott för både vinter- och fortsättningskrigen, då han var inkallad. 1948-56 var han gift med författaren Aila Meriluoto. Vi...

Läs mer

Idag är det 145 år sedan Ford Madox Ford föddes.

Egentligen Ford Herman Hueffer, engelsk författare och kritiker, född i Merton i Surrey. Fadern var musikkritiker vid ansedda the Times. Ford Madox Ford gick först i skola i Folkestone och senare i London, när familjen flyttat dit, dock aldrig på universitetsnivå. Han debuterade litterärt 1891 med sagoboken, ”The Brown Owl”. 1894 vållade han skandal när han rymde med en redan gift kvinna, Elise Ma...

Läs mer

Idag är det 55 år sedan Jón Kalman Stefánsson föddes.

Den isländske författaren Jón Kalman Stefánsson växte upp i Reykjavik, men tillbringade också mycket tid ute på landsbygden. Efter skolan hade han olika arbeten som t.ex. fiskrensare. Ett tag var han inne på fysikens domäner och intresserade sig för astronomi, men insåg att det var poesin bakom fysiken som tilltalade honom. "Vetenskapsmän och konstnärer har ett gemensamt och det är tvivlet. Deras...

Läs mer

Idag är det 111 år sedan Mary Lewis föddes.

Lewis är känd som Christianna Brand, och under det namnet en av de mer uppmärksammade engelska deckarförfattarna under mitten och slutet av 1900-talet. Hon nådde framgångar även med sina barnböcker. Hon betraktades dock av förläggarna som något oberäknelig: som exempel kan nämns, att då hon i mitten på 1950-talet fast etablerat sig som författare av lovordade kriminalromaner gjorde hon plötsligt e...

Läs mer

Presentationer som är nya eller kraftigt omarbetade de senaste 30 dagarna

Goldstein, Arthur D.
1937 -

Arthur D. (David) Goldstein föddes i Brooklyn, New York. 1958 tog han en B.A.-examen vid Ohio University i Athens. Han gjorde militärtjänstgöring 196... Läs mer

Jackson, Stina
1983 -

Den svenskamerikanska författaren Stina Jackson (eg. Stina Olofsson-Jackson) föddes och växte upp i Skellefteå, där hon tog studentexamen på Ander... Läs mer

Mitchell, Gladys
1901 - 1983

Engelsk författare och lärare, betraktad som ett betydande namn i den brittiska kriminallitteraturen under 1930- och 40-talen. Därefter tappade he... Läs mer

Stasiuk, Andrzej
1960 -

Polsk författare, poet och litteraturkritiker, född i Warszawa. Han blev relegerad från skolan, var aktiv i den förbjudna fredsrörelsen, blev inka... Läs mer