Meny
Inloggning / /

Alex Författarlexikon

Abonnemang för privatpersoner se:  Mitt Alex

 

Ny prislista 2022

Vid årsskiftet justeras abonnemangspriserna på Alex Författarlexikon för första gången på fyra år.

En viktig förändring är att minimipriset på Stort kommunabonnemang sänks från 5.940 till 4.900 kr/år. Detta kan underlätta för många små kommuner att få tillgång till alla funktioner i Alex fullt ut, bl.a. med automatisk inloggning från alla bibliotek och skolor, integrering med bibliotekets katalog och inloggning hemifrån med bibliotekskortsnummer.

Från årsskiftet ingår Alex Deckarlexikon i alla abonnemang. Det innebär att information och kunskaper om mer än 1 100 deckarförfattare blir tillgängliga för ännu fler.

Se abonnemangsinnehåll och priser här nedan. Efter val av abonnemangsform visas de nya priserna för respektive abonnemang.

 

Abonnemang 2022 - Institutioner & företag

Enstaka biblioteksabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en biblioteksenhet. Flera enheter/biblioteksfilialer, kräver ett abonnemang per enhet. Enheter som använder egen unik ip-adress kan få direktinloggning med ip-nummerkontroll. Alla bibliotekets datorer samt wifi-nät ansluts då automatiskt. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp. Alex Direkt kan integreras i bibliotekskatalogen med inloggning från bibliotekets datorer. Priset för enstaka biblioteksabonnemang består av en fast del samt ett tillägg för huvudbiblioteket baserat på kommunens invånarantal.

Enstaka skolabonnemang

Ett abonnemang berättigar till ett obegränsat antal anslutningar inom en skolenhet. Flera fysiska skolenheter kräver ett abonnemang per enhet. Inloggning kan ske med IP-nummerverifikation eller med automatisk länkning från skolans egen lösenordsskyddade webbplats eller lärplattform. Inloggning via lärplattform innebär också att elever och personal kan använda Alex hemifrån. Abonnemangen är av prenumerationstyp och fortlöper tills de sägs upp.

Kommunabonnemang

Kommuner som önskar ansluta samtliga skol- och biblioteksenheter kan teckna Stort kommunabonnemang. I abonnemanget ingår Alex Direkt, Remote Access, OPAC-koppling och Alex Deckarlexikon (se mer nedan). Priset baseras på kommunens invånarantal och berättigar till inloggning från samtliga kommunala institutioner.

Det går också att teckna kommunabonnemang för alla skolor eller alla folkbibliotek (Litet kommunabonnemang), men då utan de tilläggstjänster som ingår i Stort kommunabonnemang.

Regionabonnemang

Många kommuner som samarbetar kring gemensamma webbsidor eller gemensamma databasinköp har gått samman i regionabonnemang. Innehållet i regionabonnemanget är detsamma som i Stort kommunabonnemang. Om flera kommunbibliotek har gemensamma webbsidor eller bibliotekskortserier kan det krävas ett gemensamt abonnemang för att kommunabonnemangens tjänster skall kunna utnyttjas. Begär gärna offert.

                                ---------------

I Stort kommunabonnemang ingår:

Automatisk inloggning

Alltid automatisk inloggning från kommunens samtliga ip-adresser.

Remote Access

Alla som har ett bibliotekskort kan ansluta hemifrån. Via en länk på bibliotekets webbsida eller direkt från alex.se går det att logga in med lånekortsnummer. Eftersom Alex webbsidor också är mobilanpassade fungerar Remote Access lika bra från mobil eller surfplatta som från hemdatorn.
Läs mer om Remote Access

OPAC-koppling

I Stort kommunabonnemang ingår en direktlänk från Alex Författarlexikon till kommunbibliotekets webbkatalog. Med en knapptryckning kan man se vad det egna biblioteket har av den aktuella författarens böcker.

Alex Direkt

Alex Författarlexikon kan integreras med den egna webbkatalogen och visa information från Alex i omedelbar anslutning till bokinformationen.
Läs mer om Alex Direkt

Alex Deckarlexikon

Alex Deckarlexikon är en egen modul i Alex Författarlexikon och ingår från 2022 i abonnemangen.

 

Prisuppgifter och beställning av Författarlexikon

Efter val av abonnemangsform visas omfattningen och priset för respektive abonnemang.

1. Abonnemangsform

2. Omfattning

Kommunabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

*) Minimipris för Stort kommunabonnemang 4.900 kr/år
**) Minimipris för Litet kommunabonnemang 4.900 kr/år
***) För tillkommande biblioteksfilialer eller stadsdelsbibliotek 4200 kr per enhet oavsett kommunstorlek.
Om ingen uppsägning sker förlängs abonnemanget med 12 månader.
Uppsägning skall göras senast:
Enstaka abonnemang - 1 månad före abonnemangsperiodens utgång
Kommunabonnemang - 2 månader före abonnemangsperiodens utgång
Regionabonnemang - 3 månader före abonnemangsperiodens utgång

Högskoleabonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Enstaka abonnemang Pris/12 mån (exkl. moms)

Levereras till

Levereras till